නැගෙනහිර වෙනුවට බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට / ආයෝජන සාකච්ජාවට කැබිනට් අනුමැතිය – Audio

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ඉන්දියාව සමග එක්ව සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සාකච්ජා කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.
විෂය භාර අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ නැගෙනහිර පර්යන්තය කිසිවකුට ලබා නොදීමට ගත් තීරණය සමගම මෙම තීරණයට ද එලඹුණු බවයි.

පුවත යවන්න