නිජ බිම රැකගන්න වන්නිල ඇත්තෝ උසාවි යයි

ආදී වාසීන්ගේ නිජබිමක් වන මහියංගනය රඔකැන් ඔය ආශ්‍රීත භූමි ප්‍රදේශය බඩඉරිගු වගාවට ලබා දීමට ගෙන ඇති තීරණය වළක්වාලන අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලා ආදීවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තෝ අභියාචනාධිකරණයට අද රීට් ආඥා පෙත්සමක් ගොණු කර තිඛෙනවා.

වනජීවී අමාත්‍යවරයාල පරිසර අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාල මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරියල වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවල අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් පෙත්සමේ වගඋත්තකරුවන් ලෙස නම්කර ඇති බව අප අධිකරණ වාර්තාකරු පැවසීය.

අදාළ බිම් කොටස් ලබාගත් සමාගම් රඹකැන් ඔයට ජලය සපයන ඇළ මාර්ග නීතිවිරෝධී අන්දමින් ගොඩකර වසා දමා ඇති බවත්, එමගින් විශාල පාරිසරික හානියක් සිදුව ඇති බවත් පෙත්සම්කාර පාර්ශව අධිකරණයට පෙන්වා දී තිඛේ.

එමෙන්ම අක්කර 50000 අධික ප්‍රමාණයක් මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවරා ගෙන මහ පරිමාණයෙන් බඩඉරිඟු වගා කිරීමට ලබාදීම මගින් සිය ජීවනෝපායමාර්ග අහිමි වන බවත් පෙත්සම්කාර පාර්ශව  අභියාචනාධිකරණයට පෙන්වා දී තිබේ

මෙම කරුණු සැලික්ලට ගෙන අක්කර 5000 ක භූමි ප්‍රමාණයක් බඩ ඉරිගු ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ලබාදීමට මහවැලි අධිකාරිය ගෙන ඇති බව කියන තීරණය වළක්වන රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස පෙත්සම්කාර පාර්ශවය අධිකරණයෙන් ඉල්ලා ඇත.

පුවත යවන්න