නිදහස් තායිවානයකට ජපන් ජාතිකයන්ගෙන් සියයට 74ක සහාය

ජපන් වැසියන්ගෙන් සියයට 74 ක් නිදහස් තායිවාන රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් සහාය දක්වන බව අනාවරණවී තිබෙනවා.
ඒ ජපානය තුල සිදුකළ නවතම මත විමසුමකට අනුවයි.
ජපන් ජාතිකයන්ගෙන් සියයට 13ක් තායිවානය රටක් ලෙස හැදින්වීමට එරෙහි බවද මෙහිදී හෙළිව තිබෙනවා.
තවත් සියයට 13ක් , මධ්‍යස්ථ මතයක් දරා තිබෙනවා.
මේ අතර අමෙරිකානු ජපාන සබදතා පිළිබද සියයට 50ක් සුබවාදී මතයක් දරන බව හා තවත් සියයට 32ක් සෘණාත්මක මතයක් දරන බවද මීට අදාළ මත විමසුමකදී අනාවරණ කර තිබුණා.

පුවත යවන්න