නිමල් ලන්සාට ඇමති ධූරය එපාවෙයි ?

ග්‍රාමීය මාර්ග සහ වෙනත් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිමල් ලාන්සා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්වීමට සූදානමින් පසුවන බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායකගේ ප්‍රායෝගික නොවන ක්‍රියාකාරීත්වය මත තමාට රාජකාරී ඉටු කිරීමේදී බාධා එල්ල වී ඇති බවත්, එබැවින් අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉවත් වීමට තීරණය කළ බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ බාධා කිරීම් මත ජනතාවට අවශ්‍ය පරිදි තම අමාත්‍ය ධුරයේ යුතුකම් ඉටු කළ නොහැකි බවයි නිමල් ලන්සා මහතා සදහන් කළේ.

“අමාත්‍යාංශයට ලැබෙන ප්‍රතිපාදනවලින් මට වැඩ කරන්න බැහැ. ප්‍රායෝගික නොවන විවිධ රෙගුලාසි කියමින් ලේකම්වරයා මාව අවහිර කරනවා. ඒවා කවදාවත් මහපොළොවේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා වෙන කරන්න දෙයක් නැතිව අමාත්‍යාංශයේ ඉඳලා වැඩක් නැති නිසා මම අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න මගේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා කිව්වා.

කෙසේ වෙතත්, ඔහු කියා සිටියේ තමන් තවමත් ඉල්ලා අස්වීම භාර දී නොමැති බවයි.

පුවත යවන්න