නිරිත දිග මෝසම සමග දිස්ත්‍රික්ක 12කට අනතුරු ඇඟවීමක්

නිරිත දිග මෝසම් කාලගුණ තත්ත්වය දිවයින හරහා ක්‍රමයෙන් ස්ථාපිත වෙමින් පවතින අතර ඉන් කොළඹ, කළුතර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, රත්නපුර, කුරුණෑගල සහ මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශයන්ට බලපෑම එල්ල විය හැකි බව ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසනවා.

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ, මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා  මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

“ඒ අනුව ගංගා ද්‍රෝණිවල සිටින සියලුදෙනා වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි.  විශේෂයෙන් ම කැලණි, ගිං, නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිතව හා විශේෂයෙන් ගාල්ල හා මාතරට බලපෑම් ඇති විය හැකියි.ඒ අය අනිවාර්යයෙන්ම සුදානමින් සිටිය යුතුයි. ඊට අමතරව නායයෑම් සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් නායයෑම් ප්‍රදේශවලට අවවාදාත්මක අවවාදය දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න අපි ඉවත් වෙන්න දැන්වුවහොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ අනුව කටයුතු කරන්න.“

පුවත යවන්න