නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන රෝහල් බවට පත්කිරීමේ සූදානමක්

මේ වන විට ක්‍රියාත්මක රජයේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන අතරමැදි රෝහල් බවට පත් කිරීමට අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.
කොරෝනා රෝග පාලන හා ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය ආමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවේ , කොරෝනා රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව තවදුරටත් ඉහළ ගියහොත් එය සිදු කරන බවයි.
එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ විදේශවල සිට මෙරටට පැමිණෙන පිරිස ද සීමා කිරීමට සිදු වනු ඇති බව විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය සඳහන් කළා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා දැනට වසා දමා ඇති කම්හලක් අලුත්වැඩියා කර කඩිනමින් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට ද තීරණය කළ බව ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

පුවත යවන්න