නිවසේ සිට වැඩ කිරීම අවසන් – රාජ්‍ය සේවකයින්ට දැනුම් දීමක්

සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරීන් ලබන සදුදා (08) සිට සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට වාර්තා කළ යුතු බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් නිවේදනය කළේ නිවසේ සිට වැඩ කිරීම සදහා සකස් කළ වැඩපිළිවෙල අවසන් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි.

කොරෝනා මර්දන කටයුතු සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සහ රාජ්‍ය සේවා බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමේ අරමුණින් සියලු රාජ්‍ය සේවකයින්ට සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට වාර්තා කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවයි ලේකම්වරයා නිවේදනය කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න