නීතිය සාමය රකින්න – පොලිස්පතිගෙන් උපදෙස්

රට තුල නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම සදහා අවශ්‍ය සියලුම පියවර ගන්නා ලෙස පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා සියලු ජ්‍යෙෂ්ට පොලිස් නිලධාරීන්ට නියෝග කර තිබෙනවා.
ඒ පසුගිය දිනවල මතුවූ දේශපාලන අර්බුධය සමග සුලු සිදුවීම් කිහිපයක් වාර්තාවීම සැලකිල්ලට ගෙනයි.