නුවරඑළියට මල් තුහින ( Video)

මේ දිනවල නුවරඑළියට මල් තුහින පතිතවීම ආරම්භවී තිබෙනවා.
මෙය අළුයම් කාලයේ මනස්කාන්ත දසුනක් වන අතර මේ පිළිබද ගොවීන් කනස්සල්ලට පත්ව සිටින බවයි වාර්තාවන්නේ.

පුවත යවන්න