නුවරඑළියේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අලුතින් හුදකලා කෙරේ

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද අලුයම 4.00 සිට හුදකලා කර තිඛෙනවා.

අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

පුවත යවන්න