නේපාලයට කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂයක්

නේපාලයට තවත් කොරෝනා එන්නත් ලක්ෂයක ප්‍රමාණයක් ළගාවී තිබෙනවා.
නිව් ඉන්දියන් එක්ස්ප්‍රස් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කළේ , ඉන්දියාවේ කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ ඇණවුම් මෙසේ එරටට හිමිව ඇති බවයි.
පසුගිය මාසයේ දීත් කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 348,000 ක් නේපාලයට ලගාවී තිබුණා.
ඒ ඉන්දියාවේ පරිත්‍යාගයක් ලෙසයි.

පුවත යවන්න