නේපාලයේ බෞද්ධ පුදබිම් ප්‍රතිසංස්කරණයට ඉන්දියාවේ සහාය

නේපාලයේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා මූල්‍යාධාර ලබාදීමට ඉන්දියාව කටයුතු කර තිබෙනවා.
ඒ දෙරට අතර ඇති කරගත් ගිවිසුමකට අනුවයි.
මේ යටතේ ලෝක බෞද්ධයන්ට වැදගත්ස්ථාන කිහිපයක් හා හින්දු ජනතාවට වැදගත් ආගමික ස්ථාන කිහිපයක්ද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට නියමිතයි.
මේ සඳහා ඉන්දියාව වැය කරන මුදල රුපියල් කෝටි 580ක් බවයි නේපාල වාර්තා පවසන්නේ.

පුවත යවන්න