නේපාලය කොරෝනා එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව දීම අරඹයි

තම රට තුල කොරෝනා එන්නත්කරණ වැඩපිලිවෙළේ දෙවන අදියර ආරම්භ කිරීමට නේපාලය කටයුතු කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව කොරෝනා එන්නත් දෙවන මාත්‍රාව ලබාදීම ආරම්භ කිරීමටයි නේපාලය පියවර ගෙන ඇත්තේ.
ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත කොවිෂීල්ඩ් – ඇස්ට්‍රසෙනිකා එන්නත එරට තුල භාවිත කරමින් පවතිනවා.
මූලික අධියරේදී ඉන්දියාව එරටට ප්‍රදානයක් ලෙස එන්නත් තොගයක් ලබාදී තිබූ අතර අවශය අනෙක් එන්නත් මාත්‍රාවන් නේපාලය මිලදී ගැනීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න