නොසිඳෙන දිය බුබුල – තලහගම දිය බුබුල

අද අපි කතා කරන්න යන්නේ නියඟයක දී වුව ද නොසිඳෙන ජල උල්පතක් ගැනයි. එය නමින් තලහගම දිය බුබුලයි. මාතර අකුරැස්සේ තමා මේ බුබුල තියෙන්නේ.. මේ බුබුලෙන් පැයකට වතුර ලිටර් 1000කට වඩා පිටවෙනවලූ. මේ දිය බුබුලේ කතාව මේකයි
දශක ගණනාවකට පෙර මෙම ස්ථානයට නුදුරින් විශාල ජල බුබුලක් තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි එම ස්ථානයේ මිනිස් ජීවිත බිලි ගන්නා ස්ථානයක් යැයි ජනතාව අතර භීතියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ හේතුවෙන් එම ස්ථානයට විශාල දැව කඳන් අලින් ලවා දමා පා ගවා එම ජල බුබුල වහලා දාලා තියෙනවා.
May be an image of body of water
එහෙම වැහුවත් එම ස්ථානයේ පැවති ජල බුබුල ඒ අවට ස්ථාන කීපයකින් මතුව ඇතැයි පැරැන්නෝ පවසනවා.
දැන් වසර කිහිපයකට පෙර එම ජල බුබුල මතුවන තැන කොන්ක්රීට් සිලින්ඩර යොදා ගනිමින් සංවර්ධනය කරලා තියෙනවා. දැන් දැන් තරුණ පිරිස් මෙතනට එන්න හරි මනාපයි..
දැඩි නියං තත්ත්වය හමුවේ තලහගම සහ ඒ අවට ගම්මාන වන උග්ගස් හේන , කම්බි අඩිය, විල්පිට, ආදි ගම්මා රැසක ජනතාවට මෙම ජල උල්පත මහත් අස්වැසිල්ලක් වී තිබෙනවා.
May be an image of body of water
හැබැයි මේ දිය බුබුල සුළු ලවන රසයක් ගන්නවා. කොහොම වුනත් මේ බුබුලට කිලෝමීටර් 25කට ඈතින් තමා මහ මුහුද තියෙන්නේ.
ඒ නිසා දිය බුබුල මුහුදත් සමඟ සම්බන්ධව ඇතැයි අනුමාන කරනවා. ඇතැම් විට මෙම ජල බුබුලෙන් සිප්පි කටු මතුව තිබෙනවා.
හැබැයි ඉතින් ආවට කමක් නෑ පරිසරය විනාශ නොකර ආපහු එන්න වගබලා ගන්න.
May be an image of body of water
පින්තූර මුල්හිමිකරු සතුයි
පුවත යවන්න