පකිස්ථානයට තවත් අවස්ථාවක්

ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සපයන රටවල් ලයිස්තුවෙන් පකිස්ථානය ඉවත් නොකිරීමට ගත් තීරණය යලි සළකා බැලීමේ ඉඩක් පවතින බව වාර්තාවනවා.
ඒ පකිස්ථානය විසින් දේශසීමා ආශ්‍රිත සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඉන්දියාව සමග එකඟතාවයකට එළඹීම සමගයි.
මෙම අළු ලයිස්තුවට ඇතුලත් කර තැබීම මත පකිස්ථානයට පසුගිය වසර 13 තුල ඩොලර් බිලියන 38 ආයෝජන අහිමිව තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් කලාපීය සාමය සඳහා පකිස්ථානය නම්‍යශීලීවීම හා එහි ඉදිරි ප්‍රගතිය අනුව පකිස්ථානය අළු ලයිස්තුවෙන් සුදු ලයිස්තුවට එක්විය හැකි බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ.
එය පකිස්ථානයේ ආර්ථිකයද ශකිත්මත් කරනු ඇතැයි එම වාර්තා ප්‍රකාශ කළා.

පුවත යවන්න