පකිස්ථානයට යුරෝපා සංගමයෙන් චෝදනාවක්

ගතවූ වසරේ පකිස්ථානය තුල නිදහස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය බිදවැටී ඇතැයි යුරෝපා සංගමය පවසනවා.
ඒ 2020 වසරට අදාළව පකිස්ථානය සම්බන්ධ ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් එක්ස්ප්‍රෙෂන් වාර්තාව එළිදක්වමින්.
ඒ අනුව පකිස්ථායේ මාධ්‍යවේදීන් පීඩාවට පත්වීම මෙන්ම බලපෑම් එල්ලවීම ගතවූ වසරේ ඉහළ ගොස් ඇති බවයි යුරෝපා සංගමය පවසන්නේ.
ඒ අනුව සමස්ථ ඇගයීමේ ලකුණු සියයෙන් 30ක් තරම් අවම මට්ටමක් එරටට හිමිව ඇතැයිද මෙම වාර්තාව පැවසුවා.
ප්‍රවෘත්ති සාකච්ජා තහනම් කිරීම මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය සීමාවන් පැනවීම ද මෙම අහිතකර තත්ත්වයට බලපා ඇති බවටයි චෝදනා කර ඇත්තේ.

පුවත යවන්න