පකිස්ථානයේ ඇෆ්ගන් සරණාගතයන් සංගණනයක්

ලියාපදිංචි වී ඇති ඇෆ්ගනිස්ථාන සරණාගතයින් මිලියන 1.4 කගේ දත්ත තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පාකිස්තානය රටපුරා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
පාකිස්තානය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ඒකාබද්ධවයි මෙම වැඩපිලිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ.
මෙම සියළුම සරණාගතයන් සදහා ස්මාර්ට් කාඩ්පතක් නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.
කෙසේ වෙතත් ඇෆ්ගන් යුද්ධය නිමාවීම සමග සියළු ඇෆ්ගන් සරණාගතයන් රටින් පිටකර හැරීම මෙහි අරමුණ ලෙසයි , යාහූ පුවත්සේවය පෙන්වා දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න