පකිස්ථානයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 17,000 ක්

පකිස්ථානයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 8ක් ඉක්මවා තිබෙනවා.
යාහූ පුවත් සේවය වාර්තා කළේ එරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 17,000 ක් ඉක්මවා ඇති බවයි.
මේ වන විටත් දෛනිකව 5,000 කට ආසන්න ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවක් පකිස්ථානයෙන් වාර්තා වෙමින් පවතිනවා.
ඒ අනුව සියයට 10කද පමණ ආසාදිත වර්දන වේගයක් පකිස්ථානයේ මතුවෙමින් පවතින බවයි යාහූ පුවත් සේවය වාර්තා කරන්නේ.

පුවත යවන්න