පකිස්ථානයේ ටික් ටොක් තහනම තරුවට රට එපා කරයි

චීනයේ නිර්මාණය කළ ලෝ ප්‍රකට ටික් ටොක් සමාජ මාධ්‍ය යෙදුම පාකිස්තානය විසින් තහනම් කර දින කිහිපයකට පසුව එරට ජනප්‍රියතම ටික්ටොක් තරුව වන ජැනත් මිර්සා රට හැර යාමට තීරණය කර තිබෙනවා.
පාකිස්තානයේ තහනම සමග කෝටියක් පමණ වූ ජැනත් මිර්සාගේ අනුගාමිකයන් ඇයට අහිමිවී ඇති බවයි පකිස්ථාන මාධ්‍ය පවසන්නේ.
ඒ අනුව ජපානයේ පදිංචියට යන බව ඇය නිවේදනය කර තිබුණා.
චීනයේ සමීපතම රටක් වන පකිස්ථානය විසින් ටික් ටොක් තහනමක් පැනවීම ජාත්‍යන්තරයේ විමතියට ලක්වී තිබෙනවා.
එරට තුලින් එල්ලවූ ආගමික බලපෑම් ඊට මුල්ව ඇති බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.
මීට පෙර ඉන්දියාව විසින් ද ටික් ටොක් තහනම් කළ අතර එරටදීත් මෙවන් ගැටළු රැසක් හටගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න