පකිස්ථානයේ නව නීතියට දැඩි විරෝධයක්

පකිස්ථාන හමුදා විවේචනය කරන්නන්ට දඩුවම් ලබාදීමට ඉදිරිපත් කර ඇති නියමය එරට විපක්ෂය විසින් හෙලා දැක තිබෙනවා.
එට අමාත්‍යවරයකු වන ෆවාඩ් චෞද්රි ද පැවසුවේ විවේචන අපරාධ වරදක් බවට පත්කිරීම ගැටළුකාරී බවයි.
යෝජිත සංශෝධනය ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලෙස පාකිස්තාන නීතීඥ කවුන්සිලය ද එරට රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.
පකිස්ථානය විසින් ඉදිරිපත් කළ නව නියමය අනුව හමුදාව විවේචනය කරන්නකුට වසර දෙකක සිර දඩුවමක් හෝ රුපියල් ලක්ෂ 5ක දඩයක් පැනවිය හැකියි.

පුවත යවන්න