පකිස්ථානයේ පාසල් සති දෙකකට වැසේ

පකිස්ථානයේ පාසල් සති දෙකක් වෙනුවෙන් වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ කොරෝනා ආසාදිතයන් යළිත් වර්ධනය වීම සමඟයි.
ලාහෝර් , ඉස්ලාමාබාද් හා පෙෂාවර් නගරවල මෙම තත්ත්වය වේගයෙන් වර්ධනය වී තිබුණා.
පකිස්ථාන රජය නිවේදනය කළේ පෙබරවාරි මාසයේ දී කොරෝනා අවදානම අවම වුවද මේ වන විට එය යළිත් උත්සන්නවීමේ අවදානම ඉහළ බවයි.
ඒ අනුව මෙම හදිසි පියවර අනුගමනය කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න