පකිස්ථානයේ වසරක් තුල ළමා විවාහ ලක්ෂ 8ක්

පකිස්තානය තුල ළමුන්ට එරෙහි හිංසන ක්‍රියා වර්ධනය වී ඇතැයි ,නවතම ජාත්‍යන්තර වාර්තාවක් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
රටවල් 84 ක් පදනම් කරගත් කෲල් නම්බර්ස් 2020 වාර්තාව මගින් පෙන්වා දෙන්නේ,ගතවූ වසර තුල පමණක් පකිස්ථානයේ ළමුන් 80 දෙනකු අපචාරයන්ට ලක් කර ඝාතනය කර ඇති බවයි.
එසේම තවත් දරුවන් දහස් ගණනක් අපචාරයන්ට එරටදී ගොදුරුවී තිබෙනවා.
මෙම වාර්තාවෙන් පකිස්ථානය අවධානයට ලක්වීමට හේතුවී ඇත්තේ ළමා විවාහ ලක්ෂ 8ක් වසරක් තුල සිදුකිරීමයි.
මෙය බරපතල තත්ත්වයක් බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න