පකිස්ථානය අලු ලයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමේ සූදානමක් ?

ත්‍රස්තවාදය සඳහා අරමුදල් සපයන අලු රටවල් ලයිස්තුවෙන් පකිස්ථානය ඉවත් කිරීම පිළිබද මෙම මාසය තුල සලකා බලන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසනවා.
2018 වසරේදී පකිස්ථානය මෙම ලයිස්තුවට එක්කර තිබුණේ එරට තුලින් ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන වලට මුදල් ගලායන බවට චෝදනා කරමිනුයි.
ඒ අනුව යළි සලකා බැලීමෙන් පසුව පකිස්ථානය එම රටවල් ලයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට නියමිතයි.
2018 වසරේදී පකිස්ථානයට මීට අදාළ යෝජනා 27 ක් ලබාදී තිබූ අතර එහි ප්‍රගතිය මෙහිදී සලකා බලනු ඇති.
කෙසේ වෙතත් එම කොන්දේසි බහුතරයක් ඉටුකර ඇති බවයි පකිස්ථාන මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ.

පුවත යවන්න