පන්ෂීර් නිම්නයේ තලේබාන් ත්‍රස්ත නායකයා ඝාතනය කරයි

තලේබාන් සංවිධානය විසින් පන්ෂීර් නිම්නයේ සටන් සඳහා යොමුකළ සන්නද්ධ අංශ නායකයා ඇෆ්ගන් හමුදා (උතුරු සන්ධානය)විසින් ඝාතනය කර තිබෙනවා.

මවුලවි අග්මීර් ලෙස නම් කළ මෙම ත්‍රස්ත නායකයා අද අළුයම ඝාතනයට ලක්වුණා.

මේ වන විට නිම්නයේ උතුරු සන්ධානය යළි වර්ධනය වන බවයි ඇෆ්ගන් මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ.

පන්ෂීර් නිම්නයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසක් පමණක් තලේබාන් සංවිධානය සතුව පවතින අතර නිම්නයේ බහුතර කොටස් හා යාබද දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක උතුරු සන්ධාන බලය වර්ධනය වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න