පර්ල් නැවේ භාණ්ඩ ගන්න මුහුදට පැමිණි කිහිපදෙනෙකුට ආසාද්මිකතා

ගිනි ගැනීමට ලක්ව ඇති පර්ල් නැවෙන් පාවී ආ භාණ්ඩ රැස් කිරීමට පැමිණි පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකුට ආසාද්මිකතා මතුව තිඛෙනවා.

ඔවුන්ගේ සම මතුපිට ආසාද්මිකතා මතුව ඇති බව සදහන්.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති නීතීඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා වෙරළ වෙත පැමිණි පුද්ගලයින් වෙත බලපා ඇති මෙම ආසාත්මිකතාවලට අමතරව අනාගතයේ ඔවුන් හට සිතාගැනීමට හෝ නොහැකි ආකාරයේ පසු විපාක මතු වීමේ අවදානමක් පවතින බවයිග

නෞකාවෙන් නිකුත්වන අපද්‍රව්‍යය තවදුරටත් වෙරළ වෙත පැමිණෙන බවත්ල එම ද්‍රව්‍ය කිසිවකට අත තැබීමට හෝ ලං වීමට හෝ උත්සහ නොකරන ලෙස නීතීඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයිග

පුවත යවන්න