පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකයි – මහජන ආරක්ෂක ඇමති

පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය, ගුවන් හමුදාව සහ නාවික හමුදාව එක්ව පරිසරය විනාශ කරන පුද්ගලින් හදුනා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි.

පරිසරය විනාශ කිරීම රටට ද්‍රෝහි වීමක් බවත් ඔවුන්ට දඩුවම් ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා සදහන් කළා.

පුවත යවන්න