පරිසර විනාශයක් නැහැ/ මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් පමණයි/ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු ජනපතිට කියයි

ප්රාදේශීය සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළේ දී ආණ්ඩුකාරවරු සහ දිස්ත්රික් ලේකම්වරු පෙරමුණ ගෙන ක්රියා කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරනවා.
ග්රාමීය ජනතාවට සංවර්ධනයේ ප්රතිලාභ කඩිනමින් අත්කරදීම රජයේ අපේක්ෂාවයි. මේ වැඩපිළිවෙළ කිසිසේත් ප්රමාද කළ නොහැකි අතර සියලු සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය සහ වගකීම ආණ්ඩුකාවරුන්ට සහ දිස්ත්රික් ලේකම්වරුන්ට පවරන බව ද  ජනාධිපතිවරයා සදහන් කළා.
ආණ්ඩුකාවරුන් සහ දිස්ත්රික් ලේකම්වරු සමග අද (24) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවේ දී ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ.
ඇතැම් ව්යාපෘති සඳහා ප්රතිපාදන වෙන් කර ඇතත් ඒවා ක්රියාවට නංවා නොමැති අතර තවත්ව්යාපෘති අතරමග නවතා තිබෙනවා.
ඒ සඳහා ගත් ණය වෙනුවෙන් රජය විශාල පොලියක්ගෙවමින් සිටින අතර මේ දෙස බලා සිටින ජනතාව රජයට මෙන්ම නිලධාරීන්ට දෝෂාරෝපණය බවයි ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ.
ජනතා අවශ්යතා හා ජනතාව රජයෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්දැයි අවබෝධ කර ගනිමින් සංවර්ධන යෝජනා ක්රම කඩිනම් කළ යුතු බව ද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කර තිබුණා.
ජනතා ප්රශ්න පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට යාමට ඉඩ දිය යුතු නොමැති අතර රජය සියලු සංවර්ධන වැඩ සැලසුම් කර ඇත්තේ පොදු මහජනතාව වෙනුවෙන් බව පැවසූ ජනාධිපතිවරයා පාරිසරික සංවර්ධනය ඇතුලු සියලු අංශවල ද ජනතාව ජීවත්කරවීමේ වගකීමට ප්රමුඛත්වය දී ඇති බව සදහන් කළා.
ඇතැම් පිරිස් සහ මාධ්ය හුවා දක්වන අන්දමේ පරිසර විනාශයක් දිස්ත්රික් මට්ටමින්සිදු නොවන අතර එය මාධ්ය සංදර්ශනයක් පමණක් බවයි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් මෙහිදී සදහන් කර ඇත්තේ.
පුවත යවන්න