පළාත් අතර සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමේ තීරණයක් නෑ / සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට තවමත් කිසිදු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

එසේ වුවත් රජයේ සේවය සඳහා පැමිණෙන අයට, බස්රථ හෝ වෙනත් ආකාරයකින් රැකියාව සඳහා පැමිණීමට අවස්ථාව ලබාදිය හැකි බව ද ඒ මහතා සදහන් කළා.

මේ අතර, කොවිඩ් ව්‍යාප්තියෙහි වගකීම සෞඛ්‍ය සේවයට හෝ ත්‍රිවිධ හමුදාවට පමණක් භාරගත නොහැකි බවත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා මෙහිදී සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න