පළාත් සභා ජන්දය තිබ්බොත් වෙනදේ බලාගත හැකියි / මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි (AUDIO)

බඩු මිල ඉහළ යෑම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරුන් ලබා දෙන විසදුම් ප්‍රයෝගිකව ක්‍රියාත්මක නොවන බව පූජ්‍ය  මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් පවසනවා.
උන්වහන්සේ පවසන්නේ මේ හරහා ජනතාව අපහසුතාවයට පත්ව සිටින බවයි.
ආණ්ඩුව මේ මොහොතේ පළාත් සභා මැතිවරණය නොපැවැත්විය යුතු බවත් පැවැත්වුවහොත් සිදුවන දේ දැක ගත හැකි බවත් උන්වහන්සේ අවධාරණය කළා.

පුවත යවන්න