ප්ලාස්ටික් හැඳි, ගෑරුප්පු, ප්ලාස්ටික් මල්මාලා, ප්ලාස්ටික් ඉඳිආප්ප වට්ටි සහ ප්ලාස්ටික් බීම බට තහනම්

මේ වසරේ ජුනි මස පළමුවැනිදා සිට ප්ලාස්ටික් හැඳි, ගෑරුප්පු, ප්ලාස්ටික් මල්මාලා, ප්ලාස්ටික් ඉඳිආප්ප වට්ටි සහ ප්ලාස්ටික් බීම බට සහ කලතන යන නිෂ්පාදනය, බෙදාහැරීම සහ අලෙවිය, භාවිතය තහනම් කෙරෙන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ සභාපති සුපුන් එස්. පතිරගේ පවසනවා.

ඊට අදාළ රෙගුලාසි ගැසට් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි සභාපතිවරයා සදහන් කළේ.

ජාත්‍යන්තර කසළ ශුන්‍ය දිනය සැමරීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් කොළඹදී ඊයේ (30) පවත්වන ලද වැඩසටහනකදී සභාපතිවරයා මේ බව දැනුම් දී තිබුණා.

ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනයේ සාගරයේ ප්ලාස්ටික අඩු කිරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය එක්ව ජාත්‍යන්තර කසළ ශුන්‍ය දිනයේ මෙරට සැමරුම් දිනය පවත්වන ලදී. වසර 2025 වන විටදීද තවත් ප්ලාස්ටික් භාණ්ඩ කීපයක් තහනම් කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයිද සභාපතිවරයා පවසනවා.

ඊට අදාළ භාණ්ඩ ලැයිස්තුව සකස් කරමින් පවතින බවද, සෝස් පැකට් ආදිය තවමත් තහනම් කර නැතැයිද ඔහු කියා සිටියා.

පුවත යවන්න