ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලයට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමේ වෑයමක් පකිස්ථානයේදී ව්‍යාර්ථ කරයි

පකිස්ථානයේ ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමේ වෑයමක් පිළිබද තොරතුරු අනාවරණ කරගෙන තිබෙනවා.
ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවකු අත්අඩංගුවට පත්වීම සමගයි.
පසුගිය සමයේ ප්‍රංශයේ හටගත් ඉස්ලාම් ජාතිකයන් මුල්කරගත් සිදුවීම් වලට පළිගැනීමක් ලෙස මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට නියමිතව තිබූ බවයි හෙළිව ඇත්තේ.
ප්‍රහාරයට යොදා ගැනීමට නියමිතව තිබූ අවියක්ද පොලිසිය බාරයට ගෙන තිබෙනවා.
පකිස්ථානයේ ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලය ආසන්නයේ දී සැකකරු මෙසේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න