ප්‍රංශ හමුදා බිය ගැන්වූ බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිනගේ හමුදාවේ තොප්පිය

බ්‍රිතාන්‍යයේ තට්ටු දෙකේ බස් ,රතු පැහැති දුරකථන කුටි හා බිග් ඛෙන් කුළුණ ආදිය සුවිශේෂ හදුනා ගැනීමේ ලක්ෂණ ලෙස සලකනු ලබනවා.
කෙසේ වෙතත් එළිසෙබත් රුජින යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදාවේ හිස් ආවරණය ද එරට සුවිශේෂ සලකුණක් ලෙසයි නම් කර ඇත්තේ.
එම හිස් ආවරණය හුදු විලාසිතාවක් ලෙස පෙනුන ද එය නිර්මාණය පසුපස රහසක් සැඟව ඇති බවයි බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය පවුලේ නිල ප්‍රකාශකයා අනාවරණ කර ඇත්තේ.
කළු පැහැති මෙම දිග හිස් ආවරණයේ රතු පැහැති කොටසක් ද පවතින අතර එය සෘතුව අනුව රතු / අළු පැහැයට වෙනස් කර පළදිනු ලබනවා.
මේ පිළිබද අදහස් දක්වන බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය පවුලේ නිල ප්‍රකාශක Richard Fitzwilliams පැවසුවේ 1800 සමයේ ප්‍රංශ හමුදාව බිය ගැන්වීම සඳහා මෙම හිස් ආවරණය භාවිත වූ බවයි.
දෙරට අතර යුධ ගැටුම්වලදී වඩාත් විශාල හිසක් සහිත සෙබලුන් ලෙස බ්‍රිතාන්‍ය සොල්දාදුවන් පෙන්වීමත් සතුරු වෙඩි ප්‍රහාරවලදී ඉලක්කය දෝෂ සහගත කිරීමත් මෙම හිස් ආවරණයේ අරමුණ ලෙස නම් කර තිබුණා.
ඒ ගොඩබිම ගැටුම්වලදී හිසට ඉලක්ක වීම වැලැක්වීම සඳහායි.
එසේම මෙම හිස් ආවරණය පැළදි පසු සෙබලකු අඩිඑකහමාරක වැඩි උසකින් මෙන් දිස්වන බවද ප්‍රකාශ වනවා.
කෙසේ වෙතත් පංංශය බිය ගැන්වූ මහ රැජිනගේ හමුදාවේ තොප්පිය මේ වන විට සම්ප්‍රදායික පැළදුමක් බවටයි පත්ව ඇත්තේ. – Amal Almeda

පුවත යවන්න