ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදෙකලා බව හෙට සිට ඉවත් කෙරේ

හුදෙකලා කර තිබූ ප්‍රදේශ කිහිපයක් හෙට උදෑසන 05 සිට හුදෙකලා බවින් නිදහස් කරන බව කෝවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරනවා.

පුවත යවන්න