ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ලබාදීමට ගුරු සංගම්වල විරෝධයක්

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ලබාදීමේ සැළසුමට ගුරු වෘත්තිය සංගම් කිහිපයක් විරෝධය පළ කරනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මීට පෙර සඳහන් කළේ ප්‍රාථමික අංශයේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියලු විෂයන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හැදෑරීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන බවයි.

ඒ සඳහා කමිටුවක්ද පත් කර ඇති බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් මෙම ක්‍රියාවලිය වහා හකුලා නොගන්නේ නම් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගවලට අවතීර්ණ වන බවයි ලංකා ගුරු සේවා සංගමය ප්‍රකාශ කළේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් එම සංගමය මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න