පානිය ජලයත් අර්බුධයක / ජනතාවට පණිවිඩයක්

ඉදිරියේදී පානීය ජල අර්බුදයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් මතුව තිබෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි ඒකනායක වීරසිංහ මහතා අවධාරණය කරනවා.

පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙම තත්වය ඇතිව තිබෙන අතර එය අවම කර ගැනීමට නම් ජලය ඉතා අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කළ යුතුව ඇති බවයි ඔහු සදහන් කළේ.

අත්‍යවශ්‍ය කටයුතුවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් පානීය ජලය පරිභෝජනය කරන්න ලෙස ඔහු ජනතාවගෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියා.

පුවත යවන්න