පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමේ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කර තිඛෙනවා.

ඒ ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රිත්මක වන පරිදියි.

ඊට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ වාරය ආරම්භ වන්නේ ලබන වසරේ ජනවාරි මස 18 වැනිදා පෙරවරු 10 ටයි.

පුවත යවන්න