පාර්ලිමේන්තුවට තියුණු ආයුධ ගෙන ඒම පිළිබද පරීක්ෂණයක්

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයට තියුණු ආයුධ ගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් එල්ලවන චෝදනා පිළිබද විශේෂ පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබෙනවා.
පාර්ලිමේන්තු ආරක්ෂාව භාර පොලිස් කොට්ඨාසයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු ආරක්ෂක කැමරා උපයෝගී කර ගනිමින් විමර්ශන ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.
ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් ගැටුම් අතරතුර රන්ජන් රාමනායක හා පාලිත තෙවරප්පෙරුම යන මහත්වරුන් සතුව තියුණු ආයුධ පැවති බවට චෝදනා එල්ලවුණා.
මේ අනූව මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළුවන පුද්ගලයින් පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ අද සිට වර්ධනය කිරීමටයි පාර්ලිමේන්තු ආරක්ෂක කොට්ඨාශය තීරණය කර ඇත්තේ.
අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කථානායකවරයා ද විශේෂ අවදානයක් යොමුකර තිබෙනවා.