පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 123ක් කොරෝනා එන්නත අරන්

මේ දක්වා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 123 දෙනකු කොරෝනා එන්නත් ලබාගෙන ඇතැයි කොවිඩ් 19 වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.
ඊට ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂවල සාමාජිකයන් ඇතුලත්.
ඇතැම් දේශපාලනඥයන් එන්නත ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති තවර තවත් පිරිසක් පසුව ලබාගන්නා බවයි දැනුම්දී ඇත්තේ.
මේ අතර තානාපති අංශවල නිලධාරීන් 205 දෙනකු ද මේ වන විටත් කොරෝනා එන්නත ලබාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න