පාලන මිලක් නැති කිරිපිටිවලට සමාගම්වලින් මිලක්

කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය මගින් කිරිපිටි මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. කිලෝග්‍රෑම් 1 ක කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 250 කින්ද ග්‍රෑම් 400 කිරිපිටි පැකට්ටුවක් රුපියල් 100 කින් ද මිල ඉහළ දැමීමටයි තීරණය කර තිබෙන්නේ. එම තීරණයට අනුව කිරිපිටි කිලෝවක නව මිල 1195 ක් වන අතර ග්‍රෑම් 400 පැකට්ටුවක නව මිල රුපියල් 480ක් වනු ඇති. කිරිපිටි,තිරිගු පිටි,ගෑස්, සිමෙන්ති සමාගම් නියෝජිතයන් සහ විෂයභාර අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සමග ඊයේ ද සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. එහිදි මිල ඉහළ දැමීම සදහා අවසර ලබාදුන් බවයි අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළේ. එහෙත් අසාධාරණ මිල වැඩි කිරීමක් සිදු නොකළ යුතු බවද අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා.

ලෝක වෙළෙද පොළේ මිල ගණන් අඩු වුවහොත් ඊට සමගාමිව මෙරට මිල ගණන් අඩු විය යුතු බවයි අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ. ඒ අනුව එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව තිරිගු පිටි කිලෝවක් ද රුපියල් 20 කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබූ අතර ඒ පිළිබද අවසන් තීරණය සදුදා දින ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතයි. එමෙන්ම 1005 ක මිලට පැවති සිමෙන්ති ඇසුරුමක මිල රුපියල් 93 කින් ඉහළ දැමීමට ද සංස්ථා සිමෙන්ති සමාගම තීරණය කර ඇති අතර එවිට සිමෙන්ති ඇසුරුමක නව මිල ගණන් රුපියල් 1098 ක් වනු ඇති.

පුවත යවන්න