පාසල් අරඹන්න සෞඛ්‍ය අංශවල නිර්දේශ ඉල්ලයි

පාසල් යලි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ විශේෂ අවධානයට යොමුව තිඛෙනවා.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවති කොවිඩ් මර්දන කාර්ය සාධක බලකායේදී මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවු බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කළේ.

ඊට අදාළව කඩිනම් නිර්දේශ ලබාදීම සඳහා සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපන නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත තාක්ෂණික කමිටුවක් වෙත පැවරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබේ.

No photo description available.

පුවත යවන්න