පාසල් ආරම්භ කිරීම ගැන විශේෂ සාකච්ඡාවක්

පාසල් ඇතුළු අධ්‍යාපන ආයතන ආරම්භ කිරීම පිළිබද සාකච්ඡාවක් ලබන බදාදා පැවැත්වීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ වෛද්‍යවරුන්ල අධ්‍යාපන විශේෂඥයින් ඇතුළු පිරිසක් අදාළ සාකච්ඡාවට එක්වනු ඇති බවයි.

ඒ අනුව එහිදි සාකච්ඡාවකට ලක් කෙරෙන කරුණු මත පදනම්ව පාසල් විවෘත කිරීමට අදාළ තීරණයක් ගන්නා බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න