පාසල් දරුවන්ට දෙන කොවිඩ් මර්දන එන්නත මෙන්න

පාසල් දරුවන් සදහා කොරෝනා මර්දන එන්නත ලබා දීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිඛෙනවා.

ඒ අනුව වයස අවුරුදු 12- 18 වයස් කාණ්ඩයස සදහා ෆයිසර් සහ මොර්ඩෝනා එන්නත් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇති බව කොවිඩ් එන්නත ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ ප්‍රධානී, ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා පවසයි.

සැප්තැම්බර් මස 15 වන දින වන විට වයස අවුරුදු 30ට වැඩි පිරිසට එන්නත්කරණය අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ලලිත් වීරතුංග මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

පුවත යවන්න