පාසල් නැවත ආරම්භය අගෝස්තුවෙන් පසු

කොවිඩ් – 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් මේ වනවිට වසා දමා ඇති පාසල් පද්ධතිය විවෘත කිරීම අගෝස්තු මස අවසානයේ එන්නත්කරණය අවසන් වූ පසු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව සිදු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිසුන් 100ට අඩු පාසල් 2,962ක් ඇති බවත් එම පාසල් පළමුවෙන්ම වීවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් සිසුන් 50ට අඩු පාසල් 1,439ක් ද, සිසුන් 50ත් 100ත් අතර අධ්‍යාපනය ලබන පාසල් 1,523ක්ද ඇති බව කී මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් සඳහන් කළේ අගෝස්තු මස අවසානයේ එන්නත්කරණය අවසන් වූ පසු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව පාසල් විවෘත කළ හැකි බවය.

පාසල් අඛණ්ඩව වසා තැබීමෙන් දරුවන්ගේ ජීවිතවලට නැවත පිරවිය නොහැකි පාඩුවක් වන නිසා දිගින් දිගටම පාසල් වසා තැබිය නොහැකි බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

පුවත යවන්න