පාසල් පවත්වාගෙන යාම ගැන විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් – Video

කොරෝනා අවදානම මැද වුවද පාසල් යළි ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (මහජන සෞඛ්‍ය සේවා )විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා අද පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකළා.

ඔහු කියා සිටියේ කොරෝනා අවදානමෙන් මිදෙමින් පාසල් පවත්වාගෙන යාමට සියල්ලන් වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බවයි.

පුවත යවන්න