පාසල් මැයි 7 තෙක් වැසේ / දහම් පාසල් නැවත දැනුම් දෙන තෙක් වැසෙයි

දිවයින පුරා සියලු පාසල් මැයි 07 වැනි දා දක්වා තවදුරත් වසා දැමීමට තීරණය කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී එල් පීරිස් මහතා පවසනවා.
මෙම සතියේ තත්ත්වය සලකා බලා පාසල් විවෘත කරන දිනය ඉදිරියේදී තීරණය කරන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.
මේ අතර දිවයිනේ සියලු දහම් පාසල් ද නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමෙන බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකශ කළා.

පුවත යවන්න