පාසල් යළි විවෘත කිරීම ගැන අදත් විශේෂ සාකච්ඡාවක්

පාසල් දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් හැකි ඉක්මනින් පාසල් විවෘත කිරීම රජයේ අභිලාෂය බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් පවසයි.

ඒ සඳහා දළ වශයෙන් එන්නත් මාත්‍රා 279,020ක් පමණ අවශ්‍ය බව ත් එසේ විවෘත කිරීමේ දී ඇතිවන ගැටලු සම්බන්ධ ව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වෙන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පැවසී ය.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සමඟ පාසල් විවෘත කිරීමට පසුබිමක් ක්‍රමානුකූල ව සකස් කිරීම සඳහා පැවති සාකච්ඡාව අවසානයේ දී මාධ්‍ය අමතමින් ඔහු මේ බව පැවසීය .

පුවත යවන්න