පාසල් සිසුන් ගැන විශේෂ තීරණයක් ගැනීමට අවධානය

සාමාන්‍ය පෙළ සිසුවෙකු උසස් පෙළ හැදෑරීමට ප්‍රවිෂ්ඨ වන කාලය මෙන්ම උසස් පෙළ සිසුවෙකු විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුලුවීමට ගතවන කාලය අවම කිරීම පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

රත්නපුරයේ ඊයේ (29) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු මි බව සඳහන් කළා.

ඊට අමතරව විභාග ප්‍රතිඵල කඩිනම් කිරීම, විභාග කාල රාමු සංශෝධනය මෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කරගන්නා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට ද අවධානය යොමුව ඇති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

පුවත යවන්න