පාස්කු කොමිසමේ නිර්දේශ මත පමණක් හිටපු ජනපතිට නඩු දාන්න බෑ / හිටපු අගවිනිසුරු – Audio

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට පාස්කු කොමිසමේ නිර්දේශ මත පමණක් අපරාධ නඩුවක් ගොනුකළ නොහැකි බව හිටපු අගවිනිසුරුවරයකු වන සරත් එන් සිල්වා මහතා පවසනවා.
ඔහු පැවසුවේ පොලිස් පරීක්ෂණයක් මත හෙළිවන කරුණු අනුව පමණක් එම පියවර ගත හැකි බවයි.

පුවත යවන්න