පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ඇමති කමිටුවේ නියෝජිතයන් වඩාත් සුදුසු අයයි – ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභා වාර්තාවේ නිර්දේශ අනුව චූදිතයන්ට නඩු පැවරීමත් විභාග කිරීමත් නියමිත පටිපාටියට අනුවම සිදු කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අද නිවේදනය කළා.

ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාව නිර්දේශ කර ඇති පරිදි පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය වැනි මහා පරිමාණ ජාතික ව්‍යසනයක් නැවත ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ආයතන ගණනාවක සක්‍රීය දායකත්වය අවශ්‍ය වනවා. එහිදී පාර්ලිමේන්තුව, අධිකරණය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, ආරක්ෂක හමුදා, රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ආදිය සම්බන්ධීකරණය කරමින් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරන්නේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පත් කළ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට පැවරී ඇති වගකීම වන්නේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාවේ වාර්තාව ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කොට නැවත මෙවැනි විපතක් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග වාර්තා කිරීමයි. එසේම මෙරට දිගුකාලීන සාමය ආරක්ෂාව සහ ස්ථාවරභාවය සහතික කිරීමට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වැඩපිළිවෙළ යෝජනා කිරීම ද අදාළ කමිටුවට පැවරෙනවා. චූදිතයන්ට නඩු පැවරීම සහ අදාළ නඩු විභාග කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු මැදිහත්වීමක් පාර්ලිමේන්තු කමිටුවෙන් සිදු නොවන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අවධාරණය කරනවා. කොමින් සභා වාර්තාවට අලුතින් නිර්දේශ එක් කිරීමටද කමිටුවට නොහැකියි. කෙසේ වෙතත් පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ වැරදි මතයක් සමාගත කිරීමට ඇතැම් කණ්ඩායම් උත්සාහ කරමින් සිටින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පෙන්වා දෙනවා. සය පුද්ගල කමිටුවේ සාමාජිකයන් තෝරා ගැනීම සිදුවූයේ ඔවුන්ගේ දේශපාලන පරිනතභාවය, පළපුරුද්ද, විවිධ ක්ෂේත්‍රවල ඉහළ දැනුම සැළකිල්ලට ගනිමිනුයි.

පුවත යවන්න