පැතිරයන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාවෙන් දරුවන් බේරාගන්නා හැටි

දකුණූ පළාතේ මේ දිනවල දරුණු ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා තත්වයක් පැතිර යමින් පවතී. එය කුඩා දරුවන්ට ඉතා අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ මතයයි. එබැවින් එයින් ආරක්ෂා වීම සඳහා මෙම උපදෙස් මාලාව යෝග්‍ය වෙයි.